mladšie žiačky mladší žiaci staršie žiačky starší žiaci                dorastenky dorastenci juniorky juniori ženy muži – míliari muži – vytrvalci Firemný beh Slovnaft, a. s.  - ženy Firemný beh Slovnaft, a. s.  - muži Cena SOŠ chemická - žiačky Cena SOŠ chemická - žiaci
BEH OKOLO SLOVNAFTU
56. ročník
Podujatie je súčasne Majstrovstvami Bratislavy
v cezpoľnom behu a koná sa v rámci
programu Športom proti drogám


Miesto konania :        
Termín :                     

športový areál SLOVNAFT, a. s. vo Vlčom hrdle v Bratislave a jeho priľahlé okolie
štvrtok 29.september 2016