ŠURIANSKA DESIATKA
15.10.2016
15.10.2016 (sobota) od 11:30
Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.
Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).
Mesto
Šurany
Termín:
Miesto:
Trať:
Online prihlasovanie skonèilo. Prihlási sa dá ešte poèas v deň pretekov prezentácie.