propozície
PIEŠŤANSKÝ AKVATLON

Dátum konania: 29.8.2017
Miesto konania: Lodenica v Piešťanoch