A - muži od 18 do 34 (1999 - 1983)    
B  muži od 35 do 49 (1982 - 1968)      
C - muži od 50 a starší (od 1967)
D - ženy od 18 do 34 (1999 - 1983)    
E - ženy od 35 do 49 (1982 - 1968)      
F - ženy od 50 a staršie (od 1967)                    
G - hobby muži (1999 a starší)                                               
H - hobby ženy (1999 a staršie)                                                   
I - dorastenci (2000 - 2001)                           
J - dorastenky (2000 - 2001)                             
K - chlapci (2002 - 2003)                                      
L - dievčatá (2002 - 2003)                                       
Žiacke kategórie:
M - žiaci (2004 - 2005)                                               
N - žiačky (2004 - 2005)                                              
O - žiaci (2006 - 2007)                                             
P - žiačky (2006 - 2007)                                              
R - žiaci (2008 - 2009)                                      
S - žiačky (2008 - 2009)                               
T - žiaci (2010 - 2011)                              
U - žiačky (2010 - 2011)                              
V - detský beh najmenších ( 2012 a mladší)
prihláška tu
V deň pretekov od 9:30 hod pred MsÚ Šurany.
Kategórie I až V zdarma.
Pri registrácii online: muži, ženy, hobby = 4€, na mieste = 5€.
Štartovné sa platí vopred prevodom na účet (údaje potrebné k platbe dostanete aj v potvrdzujúcom emaile
po prihlásení), alebo v hotovosti na mieste v deň pretekov.
Štartovné prosím posielajte na č. účtu: SK3483300000002801018138    BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX
Váš variabilný symbol VS  je v zozname prihlásených
Špecifický symbol SS: 1410
Do poznámky k platbe uveďte svoje meno.
Koniec online prezentácie je do 10.10.2017 do 24:00 hod. Ostatní už len v deň pretekov.
Všetky kategórie v deň pretekov pred mestským úradom v Šuranoch od 9:30.
Ukončenie prezentácie 15 minút pred štartom preteku.
Mesto Šurany, Gymnázium Šurany.
Pitný režim a občerstvie zabezpečené usporiadateľom.
Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Muži A a ženy D: Prví traja - diplom + finančná odmena (60€, 40€ , 30€)
Muži B,C a ženy E,F: Prví traja   - diplom + finančná odmena (40€, 30€ , 20€)
Ostatné kategórie: Prví traja  - diplom + vecné ceny
Ocenení budú najlepší Šuranec/ka a gymnazista/ka
Budova Gymnázia -Bernolákova 37, Šurany

ŠURIANSKA DESIATKA
14.10.2017
14.10.2017 (sobota) od 11:30
Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.
Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).
Mesto
Šurany
Termín:
Miesto:
Trať:
Kategórie:           

Registrácia:

Štartovné:Údaje k platbe:Prezentácia:


Organizátor:
Občerstvenie:
Riaditeľ preteku:
Ceny:Šatne:
Časový harmonogram pretekov
11:30 - štart kategórie V
11:35 - štart kategórie U
11:40 - štart kategórie T
11:50 - štart kategórie S
12:00 - štart kategórie R
12:10 - štart kategórie P
12:20 - štart kategórie O
12:35 - štart kategórie N
12:50 - štart kategórie M

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v žiackych kategóriách bude priebežne niekoľko minút
po skončení behov danej kategórie pred MsÚ Šurany.

14:00 - štart hlavných pretekov kategórie A až L
Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v hlavných kategóriách bude 20 minút po dobehnutí
posledného pretekára hlavného behu pred MsÚ Šurany.

Upozornenie: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody
súťažiacich počas podujatia.
Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý
poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Poznámky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého
počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Občerstvenie sa bude podávať pred MsÚ Šurany.
Behy budú merané čipovou časomierou, čo umožní nielen rýchle vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií, ale aj možnosť
vidieť výsledok každého bežca niekoľko minút po dobehnutí.
                                10 000 m
                                 10 000 m
                                                             10 000 m
                                                              5 000 m
                                           5 000 m
                                         5 000 m
                                                3 000 m
                                         3 000 m
3 000 m
3 000 m
2 000 m
2 000 m

                                                      520 m
                                                      520 m
                                                     310 m
                                                  310 m
                                                      260 m
                                          260 m
                                                  160 m
                                              160 m
                     100 m