Propozície:
BRATISLAVSKÝ VIANOČNÝ BEH 7

Dátum konania: 24.12.2017,  10:00
Miesto konania:
Karloveské rameno, Bratislava
Dátum:
24.12.2017 nedeľa

Časomiera:
čipová, SunBell (vysledky.vysledkovyservis.sk)

Čas štartu:
9:50 so psom
10:00 ostatní

Dĺžka trate:
10,3 km / + 198 m (cca 5 km asfalt / 5,3 km les)
Trať: Karloveské rameno, Staré Grunty, Nad vinohradmi, Sitina a späť
(mapa a profil trate bude zverejnená na FB)

Štart a cieľ:
Karloveské rameno

Kategórie:
muži bez rozdielu veku / ženy bez rozdielu veku
so psom bez rozdielu veku a pohlavia

Značenie trate:
reflexné šípky (na zemi a na stromoch)

Občerstvenie:
pred štartom a v cieli iont, čaj, horalka

Organizátor:
www.sansport.sk

Kontakt:
Tomáš Wiebauer +421 905 499 238,
vianocny.beh@gmail.com

Registrácia: od 2.11.2017 do 22.12.2017 24:00 na
www.sansport.sk

Štartovné:
10 EUR, úhrada štartovného a výdaj štartových čísel bude 11.12. -
23.12.2017 v predajni SANSPORT na Molecovej 4/D, 841 04 Bratislava
počas otváracích hodín
Prvých 100 účastníkov, ktorí si prídu vyzdvihnúť štartové číslo a
uhradia štartovné, získa fľašu vínka s etiketou a logom behu

Vyhlásenie víťazov: cca. o 11.30 hod. (15 min. po dobehnutí posledného pretekára)

Ceny: prví traja v kategórii získajú vecné ceny a diplom

Partneri podujatia:

www.sansport.sk, BAUMEDIA, s.r.o., ML TUNINING, s.r.o., o.z., STAR FIT, MUREXIN

Upozornenie:
Každý účastník štartuje na vlastné riziko za neprerušenej cestnej
premávky. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.


Tešíme sa na Vašu účasť!
za organizačný výbor
Tomáš Wiebauer