[propozície][prihláška][zoznam prihlásených][výsledky][foto][Mestská časť Bratislava – Nové Mesto]
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

RODINNÝ BEH NA KUCHAJDE
Tímové bežecké preteky v rámci Dňa detí z Nového Mesta

5. Jún 2016
Prihlasovanie on-line už skončilo. Prihlásiť sa dá ešte počas prezentácie