[propozície][prihláška][zoznam prihlásených][výsledky][foto][Mestská časť Bratislava – Nové Mesto]
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

RODINNÝ BEH NA KUCHAJDE
Tímové bežecké preteky v rámci Dňa detí z Nového Mesta

5. Jún 2016
100m - Mladší predškoláci (do 3 rokov)    250m - Starší predškoláci (od 3 do 6 rokov) 800m - Mladší žiaci (I. stupeň)  1500m - Starší žiaci (II. stupeň) 3000m - Ženy 4500m - Muži výsledky družstiev
Výsledky: